25.7.2024

Nabízíme

Dovoz:

písků, drtí, štěrků, lomového kamene, oblázky, recikláty

Odvoz:

stavební sutě, betonů, živice a zeminy na skládku.

Veškeré zemní práce i vìtších rozsahů, demolice objektů, kompletní dodávky inženýrských staveb (vodovod, kanalizace), komunikace, parkoviště, likvidace odpadů, přistavení kontejnerů, převoz stavební mechanizace, buněk a stavebního materiálu
Konzultace před zahájením prací a  poradenská činnost.